Aerolab

Identyfikacja wizualna dla profesjonalistów specjalizujących się w fotografii lotniczej.
Logotyp składa się z części graficznej-sygnetu, ideowe przedstawienie śmigła drona, a także typogramu AEROLAB złożonego za pomocą zmodyfikowanego kroju pisma Baron Noue Bold. Odstępstwa widoczne są głównie w budowie litery A i B. Relacja między sygnetem i typogramem wyznaczona jest za pomocą grubości litery A.

Do znaku podstawowego dodano znak skrócony by zróżnicować zastosowanie w różnych materiałach graficznych. Skrót składa się z sygnetu oraz dopełnienia literą A. Aby podkreślić charakter identyfikacji do profilu firmy przy projekcie wizytówki użyta zostało ciekawe rozwiązanie. Odczytywanie informacji, umieszczone wokół krawędzi, wymagają ruchu obrotowego. W ten sposób wprawiamy środkową część, śmigło drona, w ruch.

Kategoria