Beeffective

Identyfikacja graficzna dla firmy zajmującej się e-marketingiem. Zrost wyrazów w nazwie stał się inspiracją do stworzenia syntetycznego znaku symbolizującego pszczołę (z ang. bee). Pasiasty punkt z małym żądłem ma także przekornie symbolizować efektywność działań firmy. Identyfikacja obejmuje projekt wizytówki, papieru firmowego oraz serii grafik na stronę internetową.

Kategoria