Muszla Gdynia

Idea – dialog

Muszla koncertowa to nieodłączny element Śródmieścia Gdyni. Od lat zaniedbana i popadająca w ruinę. Dzięki modernizacji ma szansę stać się miejscem tętniącym życiem nie tylko w sezonie ale i przez cały rok. W poszukiwaniu formy inspiracją stało się otoczenie – czyli piony zadrzewionego zbocza Kamiennej Góry. Fasada nowej części budynku krzywizną  reaguje na nadrzędny element obiektu i podkreśla walory geometrii muszli. Stworzona została za pomocą wolno wiszących odsuniętych od lica muru lameli. Biała, klasycyzująca bryła Muszli zestawiona została z lekką, przezierną formą tworząc jeden organizm. Rytmiczne piony wchodzą w dialog z podziałami w sąsiednich elewacjach Baltiq Plazy i Teatru Muzycznego, jednocześnie projektowana kubatura jest buforem pomiędzy placem przed budynkiem a zieloną skarpą.  Dzięki nowej osadzonej w kontekście formie, Muszla koncertowa staje się wyeksponowana i ma szansę zaistnieć jako ważny punkt w prestiżowej przestrzeni placu Grunwaldzkiego.


Projekt realizowany w ramach grupy projektowej: Łukasz Pisarek, Bartosz Kisiel, Paulina Kisiel

fot: Paweł Mądry

 

Kategoria